ÁSZF

Üzletszabályzat
ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek)

A megrendelés elküldésével és annak visszaigazolásával szerződés jön létre a BiFi egyesület (Biomaci webáruház), mint Eladó és a megrendelő, mint Vevő között.

1. Általános tudnivalók:
Jelen Szerződés hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén nyújtott minden olyan szolgáltatásra, melyek a http://biomaci.superwebaruhaz.hu webcímen megtalálhatók.
Az értékesítés a Vevő igénye alapján postai úton, vagy személyes kiszállítással is lehetséges. Speciális esetben a megadott címen személyes átvétellel.
Árucikkeinket és szolgáltatásunkat minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben megrendelését a fenti módon jelzi, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szerződésben foglaltakat.
Az Eladó köteles a Vevő által megrendelt termékeket a Megrendelőlapon megjelölt szállítási címre eljuttatni a megadott szállítási határidőn belül.
a Vevő köteles az általa megjelölt címre kiszállított termékeket átvenni és a vételárat, ill. szállítási díjat a megadott fizetési mód szerint kifizetni.
A rendelés elküldése után Vevő on-line visszaigazolást kap arról, hogy rendelése feldolgozásra került. 24 óra áll a Vevő rendelkezésére ahhoz, hogy rendelését lemondja, vagy módosítsa.

2. Adatvédelem:
A BiFi egyesület a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez használja fel, semmilyen formában nem adja azokat tovább.
Vevő adatainak kezelésekor LXIII. Tv. rendelkezései alapján, az Adatvédelmi Törvénynek megefelelően járunk el.
Vevő által hibásan megadott adatok (e-mail cim, telefonszám) pontosítását Szolgáltató - ha technikailag lehetséges - e-mail és/vagy sms küldésével kezdeményezi 1 alkalommal. Ha az e-mailre vagy sms-re nem érkezik válasz elvárható időn (1-3 nap) belül, azt Szolgáltató elállásnak tekinti, és a rendelést törli a nyilvántartásából.

3. Megrendelés
A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó leírásokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni, ill. a webáruházhoz szorosan kapcsolódó biomaci.blogspot.com blog-oldalon találhatók.
A vételár mindig a kiválasztott áruhoz tartozó ár, amely tartalmazza az Általános Forgalmi Adót. Az üzemeltető egyesület, mivel karitatív, non-profit szervezet, ezért ÁFA mentes! Az általa kibocsátott számla csak költségként könyvelhető, de mivel ÁFÁ-t nem tartalmaz, ezért ÁFA visszaigénylésre nem alkalmas. (0% ÁFA)
Amennyiben Vevő áfás-számlaigényét a megrendelés visszaigazolását követően 24 órán belül nem jelzi Szolgáltató felé, úgy elfogadja, hogy a későbbiekben Szolgáltatónak nem áll módjában ezt kiállítani Vevő részére.
Szolgáltató a közzétett árak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.
A termékeknél feltüntetett képek nem minden esetben azonosak a megrendelt termékkel, ill. a gyártó a csomagolás változtatási jogát fenntartja. Megrendelő elfogadja, hogy esetenként előfordulhat az, hogy értékben és tartalmában azonos, de küllemében, csomagolásában a demonstrációs képhez viszonyítva más terméket kap.
Szolgáltató a már megrendelt áruk vételáránál is fenntartja a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve tévedés miatt a weboldalon megadott ár eltér az árlistában foglaltaktól. Ilyen esetben, ha Vevő gyakorolja az elállás jogát, akkor a kiszállításból eredő költségeket nem kell megtérítenie.
Vevő megrendelése csak abban az esetben minősül árufoglalásnak, ha az áru ellenértékét 3, maximum 5 napon belül készpénzzel vagy banki átutalással kiegyenlíti.
Ha ez nem történik meg, és Vevő nem jelzi az időpontot, Szolgáltató jogosult az áru(ka)t másik Vevőnek értékesíteni.

4. Szállítási feltételek
Szolgáltató a kiszállítást a Vevővel történt egyeztetés alapján végzi a honlapon található tarifarendszer alapján. Vevő hibásan megadott adatai (cím, telefonszám, e-mail) miatti késedelemért Szolgáltató kizárja saját felelősségét.
Ahová a kiszállítás ingyenes, de Vevő miatt az átvétel meghiúsul, oda a következő kiszállítás már díjköteles!
Postai szállítást a Magyar Posta Logisztikai Üzletága végzi a saját mindenkori aktuális tarifarendszere alapján.

5. Fizetési módok:
Vevő a megrendelt termék árát és a szállítási díjat 4 módon egyenlítheti ki:

• készpénzzel az áru átvételekor,

• előre átutalással a megrendelés visszaigazolása után,
előreutalás 3 lehetséges módja:
1. Banki átutalás más bankszámláról.
2. Bármely magyarországi UniCredit bankfiókban konkrét összeg (kp) befizetése a visszaigazolásban megadott bankszámlára.
3- PayPal - Internetes Előre Utalásos Rendszer


A szállítási határidőt - banki átutalás esetén - a banki jóváírás napjától számoljuk.

6. Elállási jog, visszavétel
Vevőnek csak a megrendelése visszaigazolásától számított 24 órán belül van lehetősége elállni, azaz lemondani a megrendelését kizárólag e-mail-ben a rendelési szám feltüntetésével. Ennek hiányában azonosítási nehézségek miatt Szolgáltató nem köteles elfogadni a megrendelés lemondását.
Amennyiben már Vevő átvette a megrendelt árút, de 3 munkanapon belül az áru olyan hiányosságára hivatkozva, mely számára lehetetlenné teszi annak alkalmazását, lehetősége van az árút visszaszolgáltatni, természetesen Szolgáltatóval történő egyeztetést követően.
Szolgáltató kizárólag nyugtával vagy számlával együtt, sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.
Egészségügyi termékekre speciális rendelkezések vonatkoznak!

Külföldre történő szállítás esetén, a nem uniós országba kért termékeknél, vámkezelés történhet, mely a  vevő költsége. Vámalap az áru értéke(mely a bíztosítás miatt magassabb öszzseg lehet) és kifizetett szállítási dij. Kérjük, ezek figyelembevételével rendeljék meg a termékeket.

7. Garancia, szavatosság
A jótállásra és a szavatosságra a Ptk-ban és a 151/2003. (IX. 22.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók.
Egészségügyi árucikkekre vonatkozó jótállási és szavatossági feltételek tekintetében speciális - gyártók által megadott - rendelkezések vonatkoznak.

8. Felelősség
A weboldalon történő megrendelés feltételezi a Vevő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiából adódó hibalehetőségek elfogadását. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely Szolgáltató honlapjához való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Vásárló felelős a Szolgáltató honlapjához történő kapcsolódásáért és a weboldalon történő megrendelésért. A honlapot üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén.
Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a Szolgáltató akadálytalan működését, a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az interneten küldött és fogadott adat elveszik.

9. Egyéb
Jelen Feltételeket Szolgáltató szabadon módosíthatja .
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege megjelenik a weblapon.
Szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, felek a Ptk. előírásai szerinti jogi eljárást kezdeményezhetnek.


10. Szolgáltató adatai:
Név: Bibliai Ifjúsági Szolgálat Egyesület (röviden: BiFi egyesület)
Adószám: 18595147-1-13
Postacím: 2119 Pécel, Álmos vezér u. 31

Kapcsolattartó: Miklósy Zsolt, Miklósyné Judit